Dating terlampau

Kaedah, takrifan dan matlamat jauh berbeza menurut samaada kaedah pengurusan risiko adalah dalam konteks pengurusan projek, keselamatan, analisa risiko kejuruteraan, proses industri, portfolio kewangan, penilaian aktuari, atau keselamatan dan kesihatan awam.Strategi bagi menguruskan risiko biasanya termasuk memindahkan risiko tersebut pada pihak lain, mengelak risiko, mengurangkan kesan negetif kemungkinan risiko, malah menerima sebahagian atau keseluruhan kemungkinan atau akibat sebenar sesuatu risiko tertentu.Sekali lagi, pengurusan risiko ideal mengurangkan perbelanjaan (atau tenaga kerja atau sumber lain) dan turut meminimakan kesan negetif risiko.Bagi sebahagian besarnya kaedah berikut dilaksanakan, lebih kurang dalam aturan berikut:- Selepas menetapkan konteks, langkah berikut dalam proses pengurusan risiko adalah mengenal pasti potensi risiko.Sebagai contoh, apabila kekurangan pengetahuan diamalkan pada satu situasi, wujudlah risiko pengetahuan.Risiko hubungan muncul apabila berlaku kerjasama tidak berkesan.Tap in the upper left of the screen to choose a different setting.

dating terlampau-41

Pengurusan risiko tidak kelihatan mengenal pasti jenis baru risiko yang memiliki 100% kemungkinan berlaku tetapi diabaikan oleh organisasi akibat ketiadaan keupayaan mengenalpasti.

Turnpike dengan itu perlu diperluaskan dalam kitaran yang tiada penghujungnya.

Terdapat banyak contoh kejuruteraan lain di mana peningkatan kapasiti (bagi apa-apa fungsi) tidak lama diisi dengan permintaan yang meningkat.

Apabila samada sumber atau masaalah diketahui, peristiwa yang mungkin dicetuskan oleh sumber boleh disiasat.

Sebagai contoh: orang berkepentingan menarik diri semasa projek mungkin membahayakan pembiayaan projek; maklumat sulit mungkin dicuri oleh pekerja walaupun dengan jaringan tertutup; kilat mungkin menyambar kapal terbang ketika berlepas menyebabkan kesemua yang di dalamnya korban segera.

Leave a Reply